Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo về công tác chuẩn bị xúc tiến đầu tư dự án Tổng kho xăng dầu Cà Ná

Ngày 22/6/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Tấn Cảnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về công tác chuẩn bị xúc tiến đầu tư dự án Tổng kho xăng dầu Cà Ná.

Theo Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; theo đó, tỉnh Ninh Thuận được phê duyệt phát triển 03 kho tiếp nhận đầu mối với tổng sức chứa 100.000m3 gồm 02 kho tại cảng Cà Ná (50.000 m3 và 20.000m3 với diện tích đất khoảng 60.000m2, quy mô cảng 50.000 DWT) và 01 kho tại cảng Ninh Chữ (30.000m3, diện tích đất khoảng 30.000m2). Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo và đề nghị Bộ Công Thương xem xét tham mưu điều chỉnh địa điểm quy hoạch kho xăng dầu Ninh Chữ tại Cảng Ninh Chữ (30.000m3, diện tích 30.000m2) sang vị trí mới tại kho xăng dầu Cà Ná để nâng sức chứa kho xăng dầu Cà Ná từ 20.000m3 thành 50.000m3 (chỉ di dời địa điểm kho xăng dầu Ninh Chữ sang kho xăng dầu Cà Ná, vẫn đảm bảo không thay đổi tổng quy mô công suất đã được phê duyệt là 100.000 m3). Việc điều chỉnh vị trí kho xăng dầu Ninh Chữ về tổng kho xăng dầu Cà Ná nhằm đảm bảo diện tích xây dựng kho, tận dụng được quỹ đất sẵn có, phù hợp quy hoạch, đảm bảo điều kiện về an toàn công trình dầu khí trên đất liền theo quy định. Đến nay, Bộ Công Thương đã thống nhất điều chỉnh vị trí kho xăng dầu Ninh Chữ về tổng kho xăng dầu Cà Ná theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh; trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu đề xuất các phương án bố trí điểm tiếp nhận xăng dầu, tuyến đường ống đảm bảo tối ưu, an toàn, hiệu quả.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phan Tấn Cảnh- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc xúc tiến đầu tư dự án Tổng kho xăng dầu có vai trò quan trọng, khi dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách tỉnh; đồng chí Phó Chủ tịch giao Sở Công Thương chủ trì cùng các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư tuyến đường ống, điểm tiếp nhận xăng dầu đảm bảo tối ưu, an toàn, hiệu quả; đồng thời rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan (quy hoạch xây dựng, đất đai, …) để đảm bảo điều kiện xúc tiến đầu tư dự án theo quy định.

Đức Nam