Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), vào chiều ngày 20/6/2022, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí trong tỉnh gồm: Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và phóng viên thường trú các Báo, Tạp chí trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi đến thăm, sau khi nghe lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả, tình hình hoạt động báo chí 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp tới đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh; đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao vai trò tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị-xã hội của tỉnh trong suốt thời gian qua.

Đối với các nhà báo, phóng viên các Báo, Tạp chí thường trú trên địa bàn tỉnh, đồng chí mong muốn tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh phản ánh đậm nét các hoạt động trên lĩnh vực đời sống xã hội; phát hiện những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót giúp cho cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp có sự điều chỉnh, khắc phục kịp thời.

Đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt, chúc mừng các nhà báo, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh

 

Đối với Cổng Thông tin điện tử tỉnh, đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác cập nhật thông tin kịp thời, làm đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của tỉnh với các cơ quan trực thuộc và địa phương; tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến của tất cả các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần công khai hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền nhà nước các cấp, đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp tìm kiếm, sử dụng thông tin đăng tải chính thống trên cổng thông tin điện tử hiệu quả và nhanh nhất. 

Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cơ quan quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh

 

Đến thăm và chúc mừng cán bộ, viên chức và người lao động Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực vượt khó của đơn vị trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các sự kiện chính trị của tỉnh. Phát huy kết quả đạt được, đồng chí mong muốn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam phản ánh trung thực, chính xác những nội dung mang tính thời sự, các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, công tác vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; đồng thời là kênh thông tin văn hóa, giải trí đa dạng phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Như Ngọc