KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Trụ sở Trung tâm Pháp y (cũ )