Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai thi công hạ tầng Khu công nghiệp Du Long và Khu công nghiệp Phước Nam

Ngày 11/5/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Tấn Cảnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai thi công hạ tầng Khu công nghiệp Du Long và Khu công nghiệp Phước Nam.

Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Du Long có quy mô diện tích 407,28 ha tại địa bàn huyện Thuận Bắc. Đến nay, Chủ đầu tư đang triển khai đầu tư hạ tầng với diện tích 261,7 ha, dự kiến hoàn thành dự án trong tháng 6/2022; đang xây dựng giá thuê hạ tầng và các thủ tục liên quan dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2022, làm cơ sở để xúc tiến đầu tư.

Đối với dự án Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phước Nam có quy mô diện tích 370 ha đầu tư tại địa bàn huyện Thuận Nam. Đến nay, Chủ đầu tư đã tập trung, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện cơ bản đáp ứng về tiến độ, khối lượng công việc đề ra, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2022; quá trình triển khai dự án Chủ đầu tư còn gặp một số vướng mắc, khó khăn nhất định.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phan Tấn Cảnh- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Du Long, Phước Nam tập trung huy động tối đa nguồn lực triển khai dự án, tăng cường nhân sự, lực lượng lao động làm việc tại công trường để đảm bảo tiến độ thi công, thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của Chủ đầu tư, đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2022; đồng thời đề nghị các Sở, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Chủ đầu tư sớm hoàn thành đầu tư, đưa dự án vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của tỉnh.

Đức Nam