Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022)

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 730-HD/BTGTU ngày 09/5/2022 để thông qua đó tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhất là cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Theo đó công tác tuyên truyền kỷ niệm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng phải đảm bảo đúng quy định, trang trọng, thiết thực, nội dung cần phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; tập trung thông tin tuyên truyền, khẳng định đồng chí Phạm Hùng là một cán bộ lãnh đạo tài đức vẹn toàn, luôn năng nổ nhiệt huyết, mưu lược, làm việc có kế hoạch khoa học, sâu sát thực tiễn, không quản ngại khó khăn, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên cương vị lãnh đạo mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao. Đồng thời nêu bật những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Phạm Hùng một tấm gương mẫu mực về sự kiên trung, bất khuất; suốt cuộc đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân và cũng là nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các khẩu hiệu tuyên truyền:

Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022)!

Đồng chí Phạm Hùng – Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất!

Đồng chí Phạm Hùng – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

                                                              Đính kèm Đề cương tuyên truyền