Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với các Sở, ngành trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV

Ngày 10/5/2022, tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức cuộc họp về chuẩn bị nội dung trước khi dự kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV. Đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Tại cuộc họp, Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến các đại biểu về dự kiến chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV; theo đó, kỳ họp này sẽ xem xét thông qua 05 dự án Luật (Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ); 04 dự thảo Nghị quyết (Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa). Bên cạnh đó sẽ xem xét và cho ý kiến 6 dự án luật (Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)) các báo cáo liên quan vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Thông qua Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Sở, ngành cũng có một số kiến nghị liên quan đến ngành mình đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành như: kiến nghị sớm ban hành Luật Biến đổi khí hậu; các cơ chế, chính sách, huy động và phân bổ nguồn lực về tài chính nhằm khuyến khích và thu hút đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu; ban hành hướng dẫn cụ thể trình tự thủ tục việc chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động dự án đầu tư theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư; công tác khen thưởng;….

Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành, đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tỉnh ghi nhận các kiến nghị, ý kiến của đại biểu tham gia tại cuộc họp; tham dự tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV, Đoàn sẽ chuyển các ý kiến, kiến nghị của Tỉnh đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, xem xét, sớm tháo gỡ khó khăn cho tỉnh. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các Sở, ngành luôn có những thông tin phản ánh kịp thời đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành mình, với tinh thần nâng cao chất lượng giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23/5/2022 và bế mạc vào ngày 17/6/2022./.

Thanh Bình