Ủy ban nhân tỉnh họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tháng 4/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022

Chiều ngày 04/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tháng 4/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì phiên họp; tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương.

Tình hình kinh tế-xã hội trong tháng 4/2022 có bước phục hồi và phát triển tích cực, các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ, như: Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực đã phục hồi và có tốc độ tăng trưởng cao; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4/2022 ước đạt 2.589,5 tỷ đồng, tăng 5,4% so tháng trước và tăng 17% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 9.970,9 tỷ đồng, tăng 14,6% so cùng kỳ. Hoạt động du lịch có bước phục hồi và dấu hiệu khởi sắc, lượng khách du lịch trong tháng ước đạt 280.000 lượt, tăng 11,2% so cùng kỳ, lũy kế 4 tháng ước đạt 790.600 lượt, đạt 41,6% so với Kế hoạch năm; Hoạt động doanh nghiệp từng bước được phục hồi, số doanh nghiệp thành lập mới ngày càng tăng; Tổng thu ngân sách ước đạt 277,5 tỷ đồng; lũy kế 04 tháng thu 1.301 tỷ đồng, đạt 37,0% kế hoạch; Ước đến cuối tháng 04/2022 giải ngân đạt 550 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch, gấp 2,2 lần so cùng kỳ.

  - Đến ngày 30/4/2022, tổng số vắc xin đã tiêm 1.343.188 mũi, trong đó: trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 11,3%; Nhóm tuổi 12-17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 110,3%, tiêm mũi 2 đạt 95,3%; Nhóm người ≥ 18 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 121,9%, tiêm mũi 2 đạt 116,4%, tiêm mũi 3 đạt 90,0% (Trong đó: người ≥ 50 tuổi đã tiêm mũi 1, đạt 122,8%; tiêm mũi 2 đạt 118,0%; tiêm mũi 3 đạt 95,9%; người ≥ 65 tuổi đã tiêm mũi 1, đạt 121,9%, tiêm 2 mũi, đạt 115,6%, tiêm mũi 3 đạt 87,7%).

  - Dự án động lực Cảng biển tổng hợp Cà Ná được đẩy nhanh tiến độ, đã hoàn thành bến 1A, đang tiến hành khai thác thử nghiệm quy mô tàu 50.000 DWT; các dự án năng lượng tái tạo đã hoàn thành, tiếp tục phát huy hiệu quả. Tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh gắn với 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, được Nhân dân hưởng ứng, đồng lòng. Tổ chức thành công Hội thảo chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế-xã hội của Tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định, đó là: Tình hình thời tiết không thuận lợi, xuất hiện gió Đông Bắc, biển động; số lượng tàu tham gia khai thác giảm (Khoảng 60% tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản); Do thiếu nguyên liệu đầu vào và nhu cầu giảm nên một số sản phẩm công nghiệp tiếp tục giảm; Tai nạn giao thông trong tháng tăng so cùng kỳ (tính chung 4 tháng đầu năm 2022, giảm trên cả 03 tiêu chí). Chỉ số PCI năm 2021 giảm 17 bậc so với năm 2020 (đứng thứ 49/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương); Lĩnh vực năng lượng tái tạo tiếp tục khó khăn do quy hoạch điện VIII, chính sách giá điện chưa ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì phiên họp

 

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2022, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trên từng lĩnh vực tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/01/2022, các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 863/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; chủ động đề ra các giải pháp thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2022, kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề có khó khăn, vướng mắc; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát, đôn đốc để tăng tốc trong triển khai các công việc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vaccin phòng COVID-19 cho các đối tượng, nhất là cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Chủ động trong hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phân tích nguyên nhân tụt giảm của Chỉ số PCI năm 2021/2020 và một số chỉ số quan trọng khác, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch tiếp tục cải thiện bền vững các Chỉ số. Lưu ý quá trình thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp phải có sự phối hợp liên ngành để tránh việc doanh nghiệp tiếp nhiều đoàn kiểm tra trong năm. Tiếp tục tăng cường các biện pháp khai thác tốt nguồn thu ngân sách; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; giải phóng mặt bằng các dự án; chỉnh trang, xây dựng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm văn minh, hiện đại. Tăng cường kiểm tra, xử lý việc hạ cốt, san nền, khai thác khoáng sản trái phép; quản lý, giám sát các dự án đầu tư đô thị; có biện pháp giải quyết các trường hợp rao bán bất động sản khi chưa đủ điều kiện để đảm bảo an toàn, trật tự xây dựng tại địa phương./.

Đức Nghĩa