THÔNG BÁO NHANH 00 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H 19/4/2022)