THÔNG BÁO NHANH 02 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H 18/4/2022)