THÔNG BÁO NHANH 03 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H 16/4/2022)