THÔNG BÁO NHANH 08 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H 15/4/2022)