THÔNG BÁO NHANH 22 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H 14/4/2022)