THÔNG BÁO NHANH 36 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H 09/4/2022)