THÔNG BÁO NHANH 09 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H 08/4/2022)