Đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Tết Ramưwan

Nhân dịp Tết Ramưwan năm 2022 của đồng bào Chăm, ngày 30/3/2022, đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm và chúc mừng gia đình ông Từ Công Dư, Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh; ông Thành Công Thử, Trưởng Văn phòng Đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Ninh Thuận và gia đình ông Thành Chiểu – nguyên Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc đến các vị chức sắc cùng gia đình và đồng bào Chăm địa phương đón mừng Ramưwan 2022 vui tươi, đầm ấm, an lành và hạnh phúc.

 

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các gia đình

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các vị chức sắc, các gia đình, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, động viên bà con ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Vận động bà con phát huy tốt truyền thống đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào tại địa phương; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng và gia đình./.

Văn Tiến