Ủy ban nhân tỉnh họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022

Chiều ngày 07/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền chủ trì phiên họp; tham dự họp có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

Tình hình kinh tế-xã hội trong tháng 02/2022 cơ bản ổn định, có bước phục hồi và phát triển tích cực, các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ; doanh nghiệp đã chủ động thích ứng với dịch COVID-19 trong tình hình mới, nhanh chóng khôi phục, duy trì hoạt động bình thường. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ, kịp thời; Các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán đạt được mục tiêu đề ra "Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả". Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân được chỉ đạo triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, tiến độ tiêm phòng vaccin được đẩy nhanh; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Việc tổ chức sản xuất, lao động sau Tết được khẩn trương thực hiện. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức giao quân năm 2022 đạt chỉ tiêu. Tình hình an toàn giao thông được tăng cường kiểm soát, giảm cả 3 tiêu chí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền chủ trì phiên họp

 

Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc tổ chức làm việc tập trung, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2022 với tinh thần khẩn trương ngay sau khi kết thúc đợt nghỉ Tết nguyên đán; và công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ các buổi làm việc của Tỉnh ủy với một số sở, ngành, địa phương; đặc biệt là các doanh nghiệp đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động ngay từ đầu năm.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để khắc phục các khó khăn và tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung triển khai các Nghị quyết của Chính phủ; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Quán triệt và triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ Kế hoạch số 863/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 95-CTr/TU ngày 21/01/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế-xã hội năm 2021-2022; Tiếp tục triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả các biện pháp, phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm Vắc-xin, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho nhóm 12-17 tuổi, phấn đấu hoàn thành tiêm vắc xin đạt 100% các nhóm đối tượng trên trước tuần thứ 3 của tháng 3 năm 2022; Chuẩn bị các điều kiện khi được Bộ Y tế phân bổ vắc xin cho lứa tuổi 5 đến 11 tuổi triển khai nhanh và kịp thời; Các Sở, ngành, địa phương trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá đã được UBND tỉnh xác định ngay từ đầu năm, trong đó có nhiều nhiệm vụ được xác định hoàn thành trong Quý I/2022, khẩn trương rà soát, tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian quy định./.

Thanh Bình