THÔNG BÁO NHANH 32 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H ngày 28/1/2022)