Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết ngành Công Thương năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 25/01/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Tấn Cảnh tham dự Hội nghị Tổng kết ngành Công Thương năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 9,0%, xếp vị thứ 4/63 tỉnh, thành phố; xếp vị thứ 1/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung; trong đó, có sự đóng góp của ngành công thương. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 38,06% so với năm 2020, đóng góp 6,64% GRDP toàn tỉnh; đây là mức tăng trưởng cao nhất khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Kim ngạch xuất khẩu đạt 113 triệu USD tăng 13%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 1,2% so cùng năm trước (cả nước tăng trưởng âm 4,6%); đã hoàn thành đầu tư 14 dự án năng lượng với tổng công suất 648 MW; sản lượng điện đạt 6,3 tỷ kWh tăng 37% so cùng kỳ

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Công Thương vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Dịch bệnh COVID-19 đã tác động trực tiếp đến một số nhóm ngành hàng sản xuất chế biến giảm mạnh do khó khăn về thị trường tiêu thụ, nguyên liệu đầu vào; doanh thu dịch vụ giảm mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Tấn Cảnh- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên, kinh tế vĩ mô vẫn được giữ ổn định, các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi nền kinh tế. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất vẫn là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường; nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 của tỉnh nói chung và ngành Công Thương nói riêng, cùng với phương châm hành động “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả”, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành Công Thương tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 được giao cho ngành Công Thương (theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022); tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của ngành (dự án thủy điện tích năng Bác Ái; dự án tổ hợp điện khí Cà Ná giai đoạn 1 - 1.500MW; các dự án năng lượng tái tạo, phấn đấu năm 2022 hoàn thành hòa lưới 417 MW và khởi công 699 MW); đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chế biến chế tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó ưu tiên thu hút phát triển công nghiệp chế biến theo chiều sâu, xúc tiến đầu tư dự án công nghiệp chế biến và hóa chất sau muối; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, giao dịch mua bán trực tuyến ứng dụng các nền tảng công nghệ số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Đức Nam