Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 24/01/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; đồng chí Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo hội nghị; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo UBND, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, người lao động của Sở.

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, mặc dù triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh chịu tác động của dịch COVID-19, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 11.237 lao động, đào tạo nghề cho 6.801 lao động. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; duy trì 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ người có công. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, các chương trình, chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện đảm bảo. Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu thực hiện chi trả cho 76.502 lượt người lao động và người sử dụng lao động, với kinh phí hơn 115 tỷ đồng.  

Năm 2022, Sở đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao tỷ lệ, chất lượng đào tạo gắn với giải quyết việc làm, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi; quan tâm trợ giúp các đối tượng yếu thế trong xã hội. Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64-65%, giải quyết việc làm mới 16.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm 1,5-2%, riêng huyện Bác Ái giảm ít nhất 4%, cơ bản đảm bảo 99% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú, có 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả mà ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đạt được trong năm qua. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2022, đồng chí yêu cầu Sở tăng cường phối hợp liên ngành trong xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành đề ra. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có tay nghề thích ứng với điều kiện sản xuất mới; tham mưu và thực hiện tốt công tác hỗ trợ người có công, các chính sách trợ giúp đối với các đối tượng yếu thế. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc thực hiện và quản lý trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Rà soát và thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, giảm tối đa số vụ thương tích ở trẻ em; tập trung chăm lo chu đáo cho người dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh./.

Văn Tiến