THÔNG BÁO NHANH 34 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H ngày 25/1/2022)