THÔNG BÁO NHANH 26 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H ngày 24/1/2022)