Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực về tiến độ thực hiện các dự án lưới điện giải tỏa công suất nhà máy điện BOT Vân Phong 1

Ngày 20/01/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Tấn Cảnh chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực về tiến độ thực hiện các dự án lưới điện giải tỏa công suất nhà máy điện BOT Vân Phong 1.

Dự án đường dây 500kV Vân Phong –  Vĩnh Tân do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) làm chủ đầu tư. Ban Quản lý các công trình điện miền Trung quản lý điều hành dự án. Dự án có quy mô xây dựng mới đường dây 500kV 02 mạch dài khoảng 156,78km từ Nhiệt điện Vân Phong đến điểm đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong – Nhiệt điện Vĩnh Tân. Dự án đi qua tỉnh Khánh Hòa (các huyện Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm và thành phố Cam Ranh) và tỉnh Ninh Thuận (các huyện Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam).

Dự án đường dây 500kV Vân Phong –  Vĩnh Tân có nhiệm vụ giải phóng công suất của Trung tâm Điện lực Vân Phong (trong đó có Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1), Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái và các nguồn năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận vào hệ thống điện quốc gia.

                                                                                                   

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Dự án Đường dây 500kV nhiệt điện Vân Phong - nhiệt điện Vĩnh Tân đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận có chiều dài 68,78km, 132 vị trí (các huyện Bác Ái 61 vị trí; Ninh Sơn 22 vị trí; Ninh Phước 28 vị trí và Thuận Nam 21 vị trí). Theo báo cáo của Chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 130/132 móng trụ điện, đạt 98,5%. Bên cạnh đó, chủ đầu tư đang triển khai các công trình đường dây 220kV đấu nối nhằm giải tỏa công suất các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Tấn Cảnh nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm, cấp bách về tiến độ, đóng góp quan trọng cho việc giải tỏa công suất các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, ủng hộ việc triển khai dự án; đồng thời, phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Đức Nam