THÔNG BÁO NHANH 27 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H ngày 23/1/2022)