THÔNG BÁO NHANH 36 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H ngày 22/1/2022)