THÔNG BÁO NHANH 31 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H ngày 21/1/2022)