Ninh Thuận: Trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh Ninh Thuận

Sáng ngày 20/01/2022, UBND tỉnh tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Thay mặt, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.

Theo đó, Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Văn Hiếu –  Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận và Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Phát,  Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm; đồng thời, ghi nhận tinh thần phấn đấu, nỗ lực công tác thực hiện chức trách của các đồng chí trong thời gian qua và mong rằng các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm trên ngành, lĩnh vực được phân công, tham mưu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; đặc biệt nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, chung sức, chung lòng cùng Ban lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức cơ quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí được bổ nhiệm tiếp thu những chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và mong lãnh đạo tỉnh tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận phồn vinh, giàu mạnh./.

Phương Dung