THÔNG BÁO NHANH 30 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H ngày 19/1/2022)