THÔNG BÁO NHANH 38 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H ngày 18/1/2022)