THÔNG BÁO NHANH 35 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H ngày 17/1/2022)