THÔNG BÁO NHANH 39 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H ngày 16/1/2022)