THÔNG BÁO NHANH 40 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H ngày 15/1/2022)