THÔNG BÁO NHANH 40 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H ngày 12/1/2022)