THÔNG BÁO NHANH 50 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H ngày 11/1/2022)