THÔNG BÁO NHANH 39 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H ngày 07/01/2022)