THÔNG BÁO NHANH 51 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H ngày 05/1/2022)