Phê duyệt Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Ninh Thuận

Ngày 21/12/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành Quyết định số 4784/QĐ-BGDĐT phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, cấu trúc, nội dung Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 gồm 6 chủ đề: Chủ đề 1: Tỉnh Ninh Thuận - Những nét đặc sắc; Chủ đề 2: Sản vật cây trái tỉnh Ninh Thuận; Chủ đề 3: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Pinăng Tắc; Chủ đề 4: Tháp Pô Klông Ga-rai; Chủ đề 5: Nghề làm nước mắm và làm muối; Chủ đề 6: Một số lễ hội tiêu biểu của tỉnh Ninh Thuận.

Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 tỉnh Ninh Thuận

Mục đích biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 nhằm đáp ứng nội dung giáo dục địa phương của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 nhằm giúp học sinh lớp 2 có những hiểu biết cơ bản về cảnh quan, môi trường; các giá trị về văn hoá, lịch sử, truyền thống và hiện đại của quê hương Ninh Thuận. Từ đó bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.

Mỗi chủ đề, bài học được thiết kế thành các hoạt động học tập gồm: Khởi động - Khám phá - Luyện tập - Vận dụng. Cấu trúc này có sự kết nối chặt chẽ với nội dung và hình thức của sách giáo khoa mới, đồng thời tạo điều kiện giúp các em tự tin, sáng tạo trong suốt quá trình học của mình. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Thuận lớp 2 sẽ đồng hành cùng quý thầy, cô giáo và các em trong hoạt động trải nghiệm, lồng ghép, tích hợp trong các môn học.

Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 được do Tổng chủ biên là ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận và bà Trần Thị Kim Nhung, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định; Chủ biên là ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận và bà Nguyễn Thị Hiển, Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định và nhóm tác giả biên soạn.

Ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai dạy cho học sinh lớp 2 từ năm học 2021-2022 ở tất cả các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Nguyễn Anh Minh