Dự án Khu đô thị mới bờ sông Dinh, tại phường Phủ Hà và phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Khu đô thị mới bờ sông Dinh, tại phường Phủ Hà và phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 599/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 và Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới bờ sông Dinh. Dự án có quy mô diện tích khoảng 37,79 ha. Tổng vốn đầu tư khoảng 1.713 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án là 07 năm.

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các dự án: Trước 10 giờ 00 phút ngày 10/12/2021.

- Thông tin liên hệ: TẢI CHI TIẾT TẠI ĐÂY

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế).

+ Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

+ Số điện thoại: 0259.3891677/3891679.

+ Fax: 0259.3825488.

+ Email: edo@ninhthuan.gov.vn.      

- Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án:

+ Tải tệp tin (file) hồ sơ trên Hệ thống đấu thầu quốc gia để làm cơ sở lập hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới bờ sông Dinh.

+ Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số theo quy định.

+ Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước 10 giờ 00 phút ngày 10/12/2021.

Ngoài việc nộp hồ sơ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà đầu tư nộp 06 bộ hồ sơ (nếu có) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế) để lưu trữ hồ sơ.