DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN NGHIỆM THU NĂM 2018

 

Số TT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì; chủ nhiệm

Ghi chú

1

Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững của đồng bào Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận.

Đại học Tôn Đức Thắng

Đạt

2

Nhiễm khuẩn bệnh viện và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận năm 2014-2015

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Đạt

3

Xây dựng mô hình sản xuất giá thể hữu cơ từ nguồn nguyên liệu phụ phẩm nông, lâm nghiệp sẵn có tại Ninh Thuận

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Ninh Thuận

Đạt

4

Điều tra, đánh giá và đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp để hạn chế quá trình thoái hóa đất do bị khô hạn, hoang mạc hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Đạt

5

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nghề sản xuất tôm giống Ninh Thuận và đề xuất mô hình cơ sở sản xuất giống an toàn, chất lượng theo tiêu chí VietGAP, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất tôm giống lớn của cả nước

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận

Đạt

6

Bảo tồn, lưu giữ nguồn Gen 14 giống Nopal tại Ninh Thuận

Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ;

Đạt

7

Xây dựng tự điển Việt-Raglai, Raglai-Việt.

Viện Ngôn ngữ học Hà Nội

Đạt

8

Xây dựng hệ thống canh tác nhằm xoá đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc tại hai thôn Đá Hang và Cầu Gẫy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận

Đạt

 

Tổng cộng: 08 nhiệm vụ