DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN NGHIỆM THU NĂM 2017

STT

 

Chương trình, nhiệm vụ

 

Cơ quan chủ trì/Chủ nhiệm

 

Thời gian

thực hiện

Tổng số kinh phí
(Tr. đồng)

                              

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

1

Điều tra, đánh giá và đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp để hạn chế quá trình thoái hóa đất do bị khô hạn, hoang mạc hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Viện khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường t/p HCM, TS Trần Đại Gái

04/2016

06/2017

754,8

Đã nghiệm thu

2

Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Ninh Thuận

Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung bộ/KS. Nguyễn Hồng Trường

2015

2017

1.060,5

Đã nghiệm thu

3

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nối mạng hệ thống các công trình hồ chứa  thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm Nghiên cứu Thủy nông và Cấp nước (CIWAS) -Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam/Huỳnh Ngọc tuyên

2015

2017

1.204

Đã nghiệm thu-  thanh lý hợp đồng

4

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản tỉnh Ninh Thuận.

Đại học Huế

2013

2014

636,2

 

Đã nghiệm thu

5

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải chế biến cá cơm khô hấp tại các làng nghề chế biến cá cơm khô hấp của tỉnh Ninh Thuận.

- Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

2012

2013

578,8

 

Đã nghiệm thu -  thanh lý hợp đồng

6

Xây dựng tự điển Việt-Raglai, Raglai-Việt.

Viện Ngôn ngữ học

2007

2009

326,2

Đã nghiệm thu

7

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh để chế biến thức ăn cho gia súc từ nguyên liệu cây mì, cây bắp tại 2 huyện Ninh Sơn, Bác Ái tỉnh Ninh Thuận.

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ KH&CN/Nguyễn Hoàng Anh

2016

2017

978

Đã nghiệm thu -  thanh lý hợp đồng

8

Đánh giá, tuyển chọn các giống lúa mới có triển vọng hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện  tỉnh Ninh Thuận

Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố/TS. Lê Trọng Tình

2014

2017

450.8

Đã nghiệm thu -  thanh lý hợp đồng

9

Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình thâm canh giống nho mới NH 01-152 theo hướng VietGAP

Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố

2013

2016

744,3

Đã nghiệm thu -  thanh lý hợp đồng

10

 Nghiên cứu ứng dụng quy trình sinh sản nhân tạo giống Hàu cửa sông (Crassostrea rivularis) và Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) tại Ninh Thuận

Trung tâm giống hải sản cấp I Ninh Thuận;

 

2014

2016

472,0

Đã nghiệm thu -  thanh lý hợp đồng

11

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun móc tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận năm 2015

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận/CN. Trương Văn Hội

2016

2017

329,0

Đã nghiệm thu -  thanh lý hợp đồng

12

Giải pháp pháp lý trong việc thu hút đầu tư ở Ninh Thuận

Đại học Đà Lạt/

Nguyễn Xuân Bang

2015

2016

530,1

Đã nghiệm thu

13

Điều tra, khảo sát hiện trạng KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2014 và xây dựng cơ sở lý luận, thực tiễn để phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2014-2020

- Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Bộ KH&CN

2014

2016

486,3

Đã nghiệm thu -  thanh lý hợp đồng