DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN NGHIỆM THU 2016

Số TT

Tên nhiệm vụ

Kết quả NT

Ghi chú

1

Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGap tại tỉnh Ninh Thuận.

Đạt

 

2

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động tổng hợp từ hoạt động khai thác và tuyển quặng Titan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đạt

 

3

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng nước ót trong sản xuất muối thay thế một số hóa chất trong công nghiệp xử lý nước thải.

Đạt

 

4

Đề tài: “Nghiên cứu giám định di truyền và đánh giá khả năng phát triển của bò lai F1 giữa bò tót (Bos gaurus) và bò nhà (Bos taurus) tại vùng giáp ranh tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng”

Đạt

 

5

Đề tài “Đánh giá thực trạng và nghiên cứu phát triển các mô hình nông lâm kết hợp, bền vững tại khu vực miền núi tỉnh Ninh Thuận”.

Xuất sắc

 

6

Đề tài “Khảo sát một số bệnh nguy hiểm thường gặp ở tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận và đề xuất biện pháp phòng ngừa, điều trị”.

Đạt

 

7

Đề tài “Ương nuôi tôm hùm xanh (Panulirus homarus) từ giai đoạn giống (20-30g) đến giai đoạn sắp trưởng thành (>150g) trong bể xi-măng bằng thức ăn viên tại Ninh Thuận”

Đạt

 

8

Đề tài: Điều tra hệ sinh thái  biển điển hình tại khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Đạt

 

9

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình thâm canh giống nho mới NH01-152 theo hướng ViệtGAP

Đạt

 

10

Đề tài:  Nghiên cứu ứng dụng quy trình sinh sản nhân tạo giống Hàu cửa sông (Crassostrea rivularis) và Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) tại Ninh Thuận

Đạt

 

11

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nối mạng hệ thống các công trình hồ chứa  thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đạt

 

12

Đề tài: Điều tra, khảo sát hiện trạng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2014 và xây dựng cơ sở lý luận, thực tiễn để phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2014-2020

Đạt