THÔNG BÁO KHẨN SỐ 52 Liên quan đến các địa điểm ca mắc mới Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Ngày 28/10/2021)

Đính kèm