Quyết định V/v công bố kết quả cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Tính đến 17g00 ngày 05/11/2021)