Thông báo các vị trí đất, cơ sở hạ tầng kêu gọi đầu tư tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

TẢI CHI TIẾT TẠI ĐÂY