Thông báo thay đổi nội dung Thể lệ Hội thi tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XVIII năm 2021