Kế hoạch tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 01/8/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3089/KH-UBND Tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 3089/KH-UBND.