Thông cáo báo chí về những nội dung có liên quan đến dự án do Tập đoàn Hoa Sen đăng ký đầu tư tại huyện Thuận Nam

Liên quan đến dự án Khu liên hợp luyện cán thép do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đề xuất đầu tư tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin như sau:

Nội dung chi tiết Thông cáo báo chí