Thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các lực lượng tuyến đầu chống, dịch Covid

Thời gian qua, cả nước nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng đang phải trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn, vất vả bởi sự quay lại của đại dịch COVID-19