Thư ngỏ của đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Uỷ về Công tác phòng chống dịch Covid-19

Trong những ngày qua, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội và sự bình an của Nhân dân tỉnh nhà.