Thông cáo báo chí:“LỄ HỘI NHO VÀ VANG NINH THUẬN 2019” (Từ ngày 26/4 đến ngày 02/5/2019)

Xem chi tiết tại đây