ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN MỎ LỘ THIÊN KHAI THÁC MỎ CÁT XÂY DỰNG SÔNG GIA, XÃ PHƯỚC HỮU, HUYỆN NINH PHƯỚC, NINH THUẬN

Cơ quan ban hành:

Lĩnh vực:

Thời gian xin ý kiến từ: 11/03/2022 đến 26/03/2022

Người dân tham gia ý kiến bằng 02 cách:

1. Gửi ý kiến bằng biểu mẫu phía dưới;

2. Gửi thư điện tử về địa chỉ: toasoanwebnt@ninhthuan.gov.vn

Tham gia ý kiến:

Họ và tên: Số điện thoại:
Email Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung:
Mã xác nhận
Đính kèm:
    7 người đang online
    °